„Skupština“

Najviši organ

„Skupština, Džematski odbor i predsjedništvo“ kao najviši organi zajednice